Inne

Inne logo

herinneren - beleven - beminnen

Weblog

Birth-Into-Being

Birth-Into-Being Ik voel me fantastisch: zinderend van energie, helemaal zacht van binnen en tegelijk krachtig verbonden met wie ik in wezen ben. De afgelopen 10 dagen heb ik bij Elena Tonetti de Apprenticeship Training van Birth-into-Being gevolgd. Vanaf vandaag ben ik gecertificeerd als facilitator voor Birth-into-Being-processen. Ik heb er veel zin in om jullie hiermee te laten kennismaken.

Het was fantastisch om zoveel lichtheid te ervaren in dieptewerk. Er waren ook wel heftige momenten, maar overwegend was het een vreugdevolle, lichte ervaring. Nieuw voor mij was vooral het werken met de kracht van de groep. Samen hebben we een energieveld opgebouwd dat zo trilde van leven, dat veranderingen bijna moeiteloos plaatsvonden.
We werden voortdurend in de gelegenheid gesteld om elkaar succesvol bij te staan. Het was hartverwarmend om de wederzijdse support te ervaren en te ontwikkelen. Met behulp van de werkvormen in Birth-into-Being kunnen we goddelijke eigenschappen in onszelf en anderen zien en ervaren. Bovendien ontstond vanzelf de behoefte om elkaar aan te moedigen die prachtige eigenschappen zonder terughoudendheid tot uitdrukking te brengen.

Ik weet zeker dat het opbouwen van gezonde gemeenschappen van groot belang is voor de nieuwe fase die wij als mensheid zijn binnengegaan. Collectief zijn we eraan toe ons bewust te verbinden. Aspecten als gelijkwaardigheid, vertrouwen, liefde en steun spelen daarin een sleutelrol. De instrumenten die ik bij Elena geleerd heb zie ik hiervoor als waardevol.

Alle deelnemers gingen vol nieuwe mogelijkheden en in balans naar huis, dieper verbonden met wie we in werkelijkheid zijn. Deze ervaringen gaan hun uitwerking niet missen.

Het laatste weekend van september creeren we een speelveld waarin we ons ware Zelf vol tot uitdrukking brengen. Ik heb een mooie zaal hiervoor geregeld in de Vrije school te Gouda. Je kunt je al aanmelden.